Sportpark "De Goorns"

In 1955 werd sportminnend Gieten verblijd met de aanleg van een groot sportcomplex, genaamd “de Goorns”, aan de Asserstraat. Dit was op de plaats waar vroeger nog 'de volkstuinen' van Gieten gelegen hebben. Er werd hier overwegend groenten verbouwd. De tuinen werden “Goorns” genoemd. Vandaar de naam voor het sportcomplex.

Het eerste jaar kon nog slechts beperkt gebruik worden gemaakt van het nieuwe sportpark. Op 1 september 1956 werd het sportpark voor onbeperkt gebruik vrij gegeven. Het dorp Gieten was trots op zijn sportpark. Drie velden, een oefenterrein met een clubgebouw, een turnhal en tennisvelden. Dit alles voor de lichamelijke opvoeding en ontwikkeling van de jeugd en ouderen in Gieten.

Oude voetbalveld

Het oude voetbalveld op het terrein waarop nu het zorgcentrum "Dekelhem" is gebouwd.

sportpark de Goorns

Voetbalveld en tennisbaan Goorns.