Missie en visie

Missie Voetbalvereniging Gieten
Voetbalvereniging Gieten heeft binnen het dorp Gieten een centrale plaats en een duidelijk herkenbare positieve clubcultuur met een dorps karakter.
Voetbalvereniging Gieten maakt prestatief en recreatief voetbal mogelijk voor iedereen en heeft de sportieve ambitie om optimale prestaties te halen met alle teams. De vereniging is een ontmoetingsplaats waar prestatie en gezelligheid hand in hand gaan, waar normen en waarden gelden en waar iedereen respect heeft voor elkaar, zowel binnen als buiten het voetbalveld. Dit alles vormt tevens de basis voor de maatschappelijke functie van onze verenging.

Visie Voetbalvereniging Gieten
Bij Voetbalvereniging Gieten gaan presteren en plezier in de voetbalsport hand in hand. Het eerste elftal heeft een voorbeeldfunctie voor de jeugd en overige senioren, op het gebied van prestaties, maar zeker ook op het gebied van teamgeest. De aantrekkingskracht en uitstraling van het eerste is belangrijk voor de hele vereniging, doelstelling is presteren op een niveau wat past bij de ambities en capaciteiten van de vereniging.
Onze jeugdleden zijn onze toekomst. Wij besteden veel aandacht aan onze jeugd en werken ieder jaar naar een steeds betere jeugdopleiding. Daarvoor vinden wij het belangrijk om te investeren in onze jeugd, jeugdtrainers, leiders, begeleiders en scheidsrechters. Gediplomeerde trainers en scheidsrechters zijn daarvoor belangrijk en daarvoor leveren wij dan ook de mogelijkheden aan onze vrijwilligers om cursussen en opleidingen te volgen.
In onze jeugdopleiding als ook binnen onze seniorenafdelingen besteden we veel aandacht aan hoe we met elkaar en onze tegenstanders omgaan. Besef van normen en waarden zijn voor onze vereniging een kernwaarde waar niet aan getornd wordt.
De organisatiestructuur geeft iedereen die bij de club betrokken is helderheid in besluitvorming, aansturing en uitvoering. De structuur is beschreven en voor iedereen te raadplegen.
Vrijwilligers hebben een cruciale rol bij de Voetbalvereniging Gieten.
De missie en visie kunnen uitsluitend gerealiseerd worden indien er sprake is van een gezonde financiële basis.