Accommodatie Commissie

De accomodatiecommissie draagt er zorg voor dat de voetbalafdeling van het sportcomplex de Goorns er goed bij ligt. De basis van de accomodatiecommissie is de zogenaamde Klussendienst. Deze groep vrijwilligers verricht allerlei werkzaamheden op de vrijdagmorgen zoals kleinschalig groenonderhoud, het onderhoud van trainingsmateriaal, reclameborden, schilderwerk en allerlei onderhoud en aanpassingen aan het clubgebouw. Het resultaat van deze werkzaamheden is dan ook duidelijk zichtbaar, gelet op de goede staat van onderhoud waarin ons complex momenteel verkeert.

Jan SmitDe terreinmeester (Jan Smit/Gustaaf Thijs) zorgt er wekelijks voor dat de velden wedstrijdklaar zijn middels het aanbrengen van belijning, het plaatsen van de cornervlaggen en de doelnetten.

De keuring van de velden geschiedt door de consul. Hij bepaalt of de speelvelden al dan niet geschikt zijn om competitiewedstrijden op te spelen.

Kortom een groep mensen, waartoe ook de kassier behoort die op de zondagmiddag de entreegelden int, die veel ondersteunend werk verricht en daardoor van groot belang is voor onze vereniging.

Voorzitter
Hendrik Hilbolling

Commissie bestuursleden
Hendrik Hilbolling/Gerard Bults

Consul KNVB
Teun Martens

Kassier
Bé Speelman

Terreinmeester
Jan Smit
Gustaaf Thijs

Schoonmakers
Jan en Hillie Kuipers
Leden (Klussendienst)
Riekus de Wit
Jan Lanjouw
Hillie Glastra
Harm Martens
Lambertus Slatius
Klaas van der Heijde
Douwe Douma
Gradus Kanninga
Henk Bebingh
Marchienus Essing
Hans Oudendijk
Roelof Meinders
Koen Groen
Simon Braxhoven


Wilt u lid worden van onze voetbalvereniging?

Nieuwe leden (spelend of steunend) kunnen zich aanmelden door een aanmeldingsformulier in te leveren.

Download aanmeldingformulier