Ereleden en leden van verdienste

Op dit moment kent onze vereniging 42 bijzondere leden (6 ereleden, 4 bijzondere leden van verdienste, 7 'diamanten rood-witters' en 25 leden van verdienste/'gouden rood-witters'). Tot erelid wordt iemand benoemd die veel voor de vereniging heeft betekend. De benoeming geschiedt, op voordracht van het bestuur, door de Algemene Ledenvergadering. Lid van verdienste, vanaf 2023 'gouden rood-witter' genoemd, wordt men zodra men 50 jaar lid is van de vereniging. 'Diamanten rood-witter' wordt men zodra men 60 jaar lid is van de vereniging en 'oer rood-witter' wordt men bij 75 jaar lidmaatschap. Bijzonder lid van verdienste kan men worden indien men een bijzondere prestatie heeft geleverd voor de vereniging.
Voor het Reglement jubilarissen en bijzondere leden klik hier.

Ereleden
J. Lanjouw
Jt. Warners
H. Martens (erevoorzitter)
H. Oosting
H. Hilbolling (erevoorzitter)
H.J. Martens

Bijzondere leden van verdienste
H. Bebingh
K. Pepping
P. Thijs
Hm. Zwiers

Diamanten rood-witters
G. Harders
J. Hatzmann
L. Hollander
W. Joel sr.
Geert Lutjes
H. Slatius
L. Slatius
Leden van verdienste /
gouden rood-witters
H. Boswijk
W. Brink
H. Driebergen
L. Driebergen
H. Eleveld
P. Eleveld
J. Elling
J. Everts
E. Haagsma
J. Hazelhoff
F. Huting
J.R. Joling
L. de Jonge
Ger Lutjes
J. Martens
J. Meertens
P.P. Odolphy
F. Pepping
G. Rutgers
M. Veenhof
M. Venema
J. Vredenburg
J. Warmelts
W. v.d. Wolde
H. van Zelst
Drager KNVB-waarderingsspeld in goud
H. Hilbolling, H. Martens, J. Lanjouw en G. Bults
 
Drager KNVB-waarderingsspeld in zilver
Jt. Warners

Drager KNVB-waarderingsspeld in brons
-