De eerste jaren

Voorzover bekend werd VV Gieten opgericht in het voorjaar van 1925. Als datum van oprichting staat in de adreslijst van de KNVB afdeling Drenthe vermeld: 4 april 1925. Over de eerste jaren van VV Gieten zijn weinig gegevens bekend. Als vaststaand gegeven mag worden aangenomen dat de heren H. Engelsman, G. Duursema en A. Speelman deel uitmaakten van het bestuur.

Het eerste jaar kwam Gieten uit in de Groninger voetbalbond. Toen in 1926 de Drentsche voetbalbond (D.V.B.) werd opgericht ging Gieten hiernaar over. Het werd in de D.V.B. direct al een succesvol seizoen voor het team uit Gieten. Zij sloten de competitie af met een gedeelde eerste plaats, samen met Asser Boys. Dit betekende dat een beslissingswedstrijd moest worden gespeeld om het kampioenschap. In deze wedstrijd moest Gieten de eer laten aan de Assenaren (er werd verloren met 4-1). De volgende seizoenen waren echter minder succesvol. Wel kwam Gieten ook met een reserveteam uit, maar dit elftal moest al spoedig uit de competitie worden teruggetrokken. Wat was het geval? Meerdere jonge leden waren het niet eens met het toenmalige bestuur, scheidden zich af en richten een nieuwe vereniging op onder de naam: “De Bataaf “. Toelating tot de D.V.B. werd verzocht, maar het D.V.B.- bestuur was de mening toegedaan dat twee voetbalverenigingen in een dorp ter grootte van Gieten teveel van het goede was. De ruzie werd spoedig daarna bijgelegd. Bezette VV Gieten in het seizoen 1927/28 de vierde plaats, door de strubbelingen moest Gieten in 1929 genoegen nemen met de laatste plaats.

In de loop van het seizoen werd de D.V.B. officieel erkend door de Nederlandsche voetbalbond (N.V.B.). Dit succes was mede te danken aan de Gietenaar H. Engelsman, die in 1928 was benoemd tot bestuurslid van de provinciale bond.

De eerste jaren

Bovenste rij van links naar rechts:
J. van Gogh, W.J. van Gogh, A. Tent, J. Willering, H. Ensing, M. Meijer, Hm. Engelsman, G. Jansen, G. Duursema, S. Mulder en G. Geerts

Middelste rij van links naar rechts:
R. Völlinck, E. Baas, R. Moek, R. Wolthuis, J. Brinks en A. Speelman

Voorste rij van links naar rechts:
R. Pranger, H. Engelsman, J. Smit, A. Banus, B. Wolthuis en J.C. Bos