Club van 50

 Wat is de Club van 50?

De "Club van 50" is een groep mensen die V.V. Gieten een warm hart toedragen en daarvoor op vrijwillige basis per jaar een bedrag van € 50,00 doneren. Het doel van “De club van vijftig” is om leuke/ bijzondere/extra activiteiten of spullen ten behoeve van onze vereniging te financieren. (Bv een bijdrage voor interieur voor de  kantine, een nieuw scorebord of terrasmeubels etc.) Ook de jeugd zal niet worden vergeten .

Wat krijgt u hiervoor  terug?

Vermelding van uw naam op het bord in onze kantine. Inspraak over de besteding van de gelden. Maar vooral eeuwige dankbaarheid en roem.

Wie kan er lid worden van de “De club van vijftig”

Iedereen die de V.V. Gieten een warm hart toedraagt. Voor zakelijke sponsoring verwijzen wij naar onze sponsorcommissie.

Hoe kan je lid worden?

Je kunt lid worden door het aanmeldingsformulier in te vullen en af te geven bij een sponsorcommissielid of  in de brievenbus in de kantine deponeren.

Wie bepaalt wat er met het geld gaat gebeuren?

Elke donateur mag met een suggestie komen waar het geld aan besteed kan worden. In overleg met“De club van vijftig” en het voetbalbestuur zal bepaald worden waar de gelden naar toe gaan, maar de grootste stem heeft “De club van vijftig”  zelf. Op een jaarlijks ledenvergadering van de “club van 50” zal een overzicht van inkomsten en bestedingen worden gepresenteerd.

Wat is er tot nu toe gerealiseerd?

- Ballenvangers bij de jeugdvelden
- Nieuwe belijningswagen
- Nieuwe grasmaaier

Randvoorwaarden

Omdat “De club van vijftig” leuke/ bijzondere/extra activiteiten of spullen ten behoeve van onze vereniging wil realiseren, komt de bijdrage van de leden van “De club van vijftig” niet in de clubkas. Het is een apart budget, dat wel door de penningmeester van Sponsorcommissie wordt beheerd, maar waar alleen “De club van vijftig” zeggenschap over heeft.

“De club van vijftig” heeft een eigen commissie die de zaken en belangen van “De club van vijftig” behartigt. Op dit moment zitten de volgende personen in deze commissie: Gradus Kanninga en Peter Eleveld. Samen met de leden van “De club van vijftig” bepaalt de commissie waaraan het budget besteed wordt.

Eén maal per jaar, tijdens een ledenvergadering van “De club van vijftig” , legt deze commissie verantwoording af over de inkomsten en uitgaven van “De club van vijftig”.

Iedereen kan lid worden van “De club van vijftig”, ook mensen die geen lid zijn van VV Gieten. Als lid van “De club van vijftig”,  betaal je € 50,– per seizoen (inning bijdrage in november) of eenmalig een bedrag van €50,-. Als je dit bedrag te hoog vindt, dan kun je ook samen met iemand anders lid worden (dan heb je slechts 1 stem bij het bepalen van de bestedingen). Ook teams of gezinnen kunnen zo gezamenlijk lid worden.

Download hier het aanmeldingsformulier voor de Club van 50!