• Nanninga
  Style Hairprofessionals
  Autobedrijf Rob Boerema
  perdon fysiotherapie
 • coop
  Box14
  sportcafe de Goorns
  De Klok Dranken
 • Voulon Accountants
  jobo
  makelaar nu
  Tegelzetbedrijf Dijk
 • Bust Hoveniers
  De Groot zonwering
  Wijnand Keukens
  Zelfpro
 • O&Ki Kindercentrum
  Grolsch 0.0
  Nedaplast
  Orel
 • Boutique La Vie
  Hoiting Transport
  Bouwselect
  Namaco
 • Aanhuis
  JJ Administratie- & Adviesbureau
  Jumbo Abbas
  Mijn Makelaar Meertens

Algemene Ledenvergadering op 30 oktober

Gepubliceerd op:

Op maandag 30 oktober 2023 wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden, hét moment voor de leden van Voetbalvereniging Gieten om hun stem te laten horen en bijgepraat te worden over het beleid en voor de jubilarissen om in het zonnetje gezet te worden. Kom dus allen naar de vergadering, die vanaf 19.30 uur in kantine De Klim wordt gehouden.

Agenda:
1 Opening
2 Mededelingen
3 Notulen vorige Algemene Ledenvergaderingen van 7 november 2022
4 Ingekomen stukken
5 Jaarverslagen van de:
     a. secretaris
     b. jeugdcommissie
     c. kantinecommissie
     d. accommodatiecommissie
     e. sponsorcommissie
     f. activiteitencommissie
     g. technische commissie, inclusief die van de veldvoetbal- en zaalvoetbalcommissie
     h. jubileumcommissie
     i. vrijwilligerscoördinatoren
     j. supportersvereniging
6 Jaarverslag penningmeester
7 Bestuursverkiezing
     Dit jaar is niemand statutair periodiek aftredend. Wel is Harm-Jan Martens tussentijds aftredend. Doordat het bestuur de wens heeft uitgesproken om het aantal bestuursleden te verminderen wordt er geen opvolger voor Harm-Jan gezocht.
8 Vaststelling contributies seizoen 2023/’24
9 Vaststelling exploitatiebegroting 2023/’24
10 Rondvraag
11 Jubilea
12 Sluiting

De stukken voor de ALV zijn digitaal beschikbaar. Ze zijn ter vergadering in beperkte mate beschikbaar als print. Aan de aanwezigen daarom het verzoek om de stukken digitaal mee te nemen. De stukken zijn hier te vinden.

Wilt u lid worden van onze voetbalvereniging?

Nieuwe leden (spelend of steunend) kunnen zich aanmelden door een aanmeldingsformulier in te leveren.

Download aanmeldingformulier