• HCV
  JJ Administratie- & Adviesbureau
  Jumbo Abbas
  Mijn Makelaar Meertens
 • coop
  Box14
  sportcafe de Goorns
  De Klok Dranken
 • tos
  Grolsch 0.0
  Nedaplast
  Orel
 • Boutique La Vie
  Hoiting Transport
  Bouwselect
  Namaco
 • Voulon Accountants
  jobo
  makelaar nu
  Tegelzetbedrijf Dijk
 • Nanninga
  Style Hairprofessionals
  Autobedrijf Rob Boerema
  perdon fysiotherapie
 • Bust Hoveniers
  hotel restaurant Zwanemeer
  Autobedrijf Okken
  Zelfpro

Nieuwjaarsrede van de voorzitter

Gepubliceerd op:

Ondanks dat de nieuwjaarsreceptie geen doorgang kon vinden willen we jullie de nieuwjaarsrede van onze voorzitter niet onhouden:
"Nieuwjaar 2022
We hadden het ons iets anders voorgesteld, maar zoals al vaker het afgelopen jaar, heeft ook hier de coronapandemie weer roet in het eten gegooid. Een nieuwjaarsreceptie waarbij een ieder fysiek aanwezig kon zijn mocht ook dit jaar weer niet doorgaan. De besluiten van de regering, mede ingegeven door de adviezen van het OMT en het RIVM, hebben er toe geleid dat we weer in een lockdown zijn beland, vandaar dat we elkaar in de kantine niet de hand kunnen schudden tijdens de nieuwjaarsreceptie. Daarom maar op deze manier. Ik wil jullie allemaal namens het bestuur van de v.v. Gieten een voorspoedig, gezond en sportief 2022 toewensen. En ik hoop dat we binnenkort weer op een normale manier weer een vervolg kunnen geven aan de sportactiviteiten in het algemeen en wat ons betreft specifiek aan het voetballen. De eerste verruiming is inmiddels al aangegeven, zodat de jeugd tot 18 jaar al weer tot 20.00 uur met elkaar mag trainen. Nu afwachten hoe lang het nog duurt alvorens de rest ook weer los mag. Ik hoop dat het niet al te lang meer zal duren, zodat we nu eindelijk weer eens de competitie kunnen afmaken. Het is namelijk voor een ieder toch wel frustrerend dat je op deze manier je gestelde ambities weer niet waar kunt maken en hierdoor wederom met een ontevreden gevoel blijft zitten. We moeten echter ook niet direct bij de pakken gaan neerzitten, het is nog maar begin januari en ook in mei en juni kan er nog volop gevoetbald worden. Dan maar even langer door, zou ik zeggen.

Ondanks de coronaperikelen hebben we bij v.v. Gieten niet stilgezeten. Zo is het afgelopen jaar, zoals de meesten wel al weten, het nieuwe beleidsplan opgesteld. Een ambitieus plan, die door een werkgroep bestaande uit een vereniging breed gekozen groep mensen onder leiding van Anne Prins van Sport Drenthe is opgesteld. In het plan zijn de ideeën en voorstellen verwerkt die de leden zelf hebben kunnen inbrengen. Momenteel zijn we bezig om onderdelen van het plan verder uit te werken en het in de praktijk gestalte te geven.

Op het gebied van sponsoring, een van de bronnen van inkomsten van de vereniging, hebben we nog geen reden tot klagen. De sponsorcommissie is zeer actief, het contract met de hoofdsponsor is verlengd en er is ondanks de coronaomstandigheden een aantal sponsors bijgekomen. Zoals u kunt zien langs het kunstgrasveld komen ook daar langzaam maar zeker meer borden te hangen en ook aan de kantinezijde is er inmiddels een aantal borden geplaatst. Alle nieuwe sponsors wil ik welkom heten bij v.v. Gieten en ik hoop dat jullie, maar ook de sponsors die al langer Gieten steunen, zo snel mogelijk weer kunt werken onder normale omstandigheden en waarbij het jullie economisch en financieel gezien allemaal weer voor de wind zal gaan.

V.v. Gieten mag zich gelukkig prijzen met een grote groep vrijwilligers en medewerkers, een groep mensen die met hun inzet en bijdrage een groot deel van de fundering van de vereniging vormt. Zonder deze mensen, die zowel dagelijks in het voetlicht treden, alsook de mensen die in de anonimiteit, of op de achtergrond hun ding doen, zou de vereniging niet zo kunnen functioneren zoals het momenteel gaat. We hebben dan ook gemeend om als blijk van waardering al deze mensen een attentie te geven, want we weten dat een vereniging zonder vrijwilligers bijna geen bestaansrecht meer heeft. Er zijn verenigingen die met een jaloerse blik naar ons kijken, als we het aantal vrijwilligers wat onze vereniging rijk is noemen. Ik maak dan ook van de gelegenheid gebruik om de mensen die hier ook graag bij willen horen, sluit je bij ons aan, zodat we het functioneren van de vereniging nog beter kunnen maken.

Terug naar de gang van zaken op voetbalgebied. De jeugdteams hebben met het behalen van meerdere kampioenschappen aangetoond dat we met elkaar op de goede weg zijn. Een compliment aan alle mensen, trainers, leiders, hoofd jeugdopleiding, technische commissie en verder iedereen die hieraan heeft meegewerkt, maar zeker niet in de laatste plaats voor de spelers, voor deze prachtige resultaten is hier wel op zijn plaats. De binnensporten en in ons geval bedoel ik het zaalvoetbal, hebben het extra moeilijk om hun programma af te werken. Ook hier ligt momenteel alles stil en de verwachting is, dat het nog wel langer kan duren dan bij de buitensporten alvorens men weer aan de bak kan. Maar ook bij de senioren op het veld is het nog afwachten hoe het verder zal gaan. Kunnen we spoedig weer aan de slag? Is hierbij ook weer publiek welkom? Allemaal vragen waarop momenteel nog geen antwoord kan worden gegeven.

Onze huidige trainers Rolf Veneboer en Wim Vos hebben te kennen gegeven dat ze aan het eind van het seizoen een punt zetten achter hun trainerswerkzaamheden bij Gieten. Ook onze keeperstrainer Machinus Tuinbeek stopt na dit seizoen. Dus was er werk aan de winkel voor de technische commissie. Ze hebben zeer alert gereageerd en inmiddels zijn deze vacatures alweer ingevuld met het aanstellen van Bas Nibbelke als hoofdtrainer voor het komend seizoen. Bas is momenteel trainer bij concurrent HOC en heeft voordien o.a. bij VKW en De Weide zijn kwaliteiten laten zien. Ook de vervanger van Machinus is al bekend. Dit is een oude bekende geworden, namelijk Jarno Moek. Jarno heeft in de jeugd, zoals de meesten nog wel weten, gekeept bij Gieten.

Alvorens de nieuwe staf aan de slag gaat, zal het seizoen natuurlijk nog worden afgemaakt door de huidige trainers. We hebben er alle vertrouwen in dat, als ze de kans krijgen, ze het seizoen met goede resultaten zullen afsluiten. Want het zou toch wel heel jammer zijn dat ze wederom door deze pandemie het seizoen niet kunnen afmaken. Wij, het bestuur, wensen jullie hierbij dan ook nog veel succes.

Tenslotte wil ik graag iedereen bedanken voor zijn of haar inzet het afgelopen jaar en hoop dat we het komend jaar ook weer volop kunnen en mogen genieten van al het geen de voetbalvereniging Gieten te bieden heeft en gaan er van uit dat we elkaar snel weer zien op of langs de velden".

Hendrik Hilbolling
Voorzitter

Wilt u lid worden van onze voetbalvereniging?

Nieuwe leden (spelend of steunend) kunnen zich aanmelden door een aanmeldingsformulier in te leveren.

Download aanmeldingformulier