Inleveren teamtassen/ballen ca. JEUGD-teams

Gepubliceerd op:

Dinsdagavond 2 juni kunnen de teamtassen, de ballen, watertassen en bidons van de jeugdteams worden ingeleverd.

In verband met de corona-richtlijnen hanteren wij hiervoor onderstaand schema:

- Onderbouw teams JO7 t/m JO11: Tussen 19:00 - 20:00 uur
- Bovenbouw teams JO13, JO15 + MO13: Tussen 20:00 - 20:30 uur
- Bovenbouw teams JO17, JO19, MO17 + MO19: Tussen 20:30 - 21:00 uur

Daarnaast zijn de volgende richtlijnen van kracht:
- Per team worden de materialen door 1 persoon aangeleverd;
- Looproute, entree via de hoofdingang van de kantine, inleveren spullen bij kleedkamer 2, uitgang via de achteruitgang nabij kleedkamer 2. 

Wijziging indelingen jeugdteams 2020-2021

Gepubliceerd op:

In verband met afzeggingen en een enkele onvolkomenheid zijn er in de indeling van de jeugdteams JO19-2/JO17-3, JO13-1/JO13-2 en MO19-1 voor het seizoen 2020-2021 een aantal wijzigingen doorgevoerd.

De gewijzigde indeling is te lezen in de eerder geplaatste publicaties indeling jeugdteams op de website. 

N.B. Het betreft ook in dit geval nog steeds een voorlopige indeling. Evenals voorgaande jaren wordt de definitieve indeling gemaakt aan het begin van het seizoen op basis van de trainingen en de bekerwedstrijden. Althans als de start van het nieuwe seizoen gelijk verloopt als hetgeen wij gewend zijn. Maar in deze tijd van corona-crisis is dat laatste nog allerminst zeker.

Voorlopige indeling jeugdteams JO7 t/m JO11 seizoen 2020-2021

Gepubliceerd op:

Na een zorgvuldig overleg is er door de Jeugd Commissie samen met de Technische Commissie een indeling samengesteld voor de jeugdteams van de VV Gieten voor het seizoen 2020-2021. 

Klik door voor meer informatie over de indeling van de JO7- tot en met de JO11-teams.

Contributie 4e termijn wordt 27 mei geïnd.

Gepubliceerd op:

De coronoa-crisis is voor velen een vervelende en lastige situatie, ook voor de VV Gieten is dit het geval. 

Ook voor de VV Gieten zijn de beperkingen opgelegd t.g.v. de corona-crisis een vervelende en lastige situatie. Gelukig mag er weer getraind worden en zullen we de trainingen ook langer doorzetten dan gebruikelijk, echter wedstrijden voetballen is nog niet toegestaan. En of dat na de zomervakantie wel mag..... Wie het weet, mag het zeggen! 

Publilcatie teamindelingen JEUGD vertraagt!

Gepubliceerd op:

Het maken van een goede teamindeling voor het nieuwe seizoen is niet even op een namiddag geregeld. Dat blijkt ook dit jaar weer.

Om een goede indeling te kunnen maken en spelers (ouders) hierin voldoende te kennen zijn we "iets" meer tijd nodig.

Daarom zal de teamindeling van de JEUGDTEAMS voor het seizoen 2020-2021 niet, zoals eerder gepubliceerd op maandag 18/5, maar op woensdag 20/5 (onder voorbehoud) gepubliceerd worden. 

Wij vragen uw begrip hiervoor, nog even geduld dus!

Technische Commissie & Jeugd Commissie.